Me’yoriy hujjatlar

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI O‘ZBEKISTONGA OID XORIJDAGI MADANIY BOYLIKLARNI TADQIQ ETISH MARKAZINI TASHKIL ETISH TO‘G‘RISIDA”GI QARORI.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI O‘ZBEKISTONGA OID XORIJDAGI MADANIY BOYLIKLARNI TADQIQ ETISH MARKAZI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA”GI QARORI.