MARKAZ XODIMLARI MAQOLALARI

ROIQ BAHODIROV, FALSAFA FANLARI DOKTORI, PROFESSOR, O‘zR VM HUZURIDAGI O‘ZBEKISTONGA  OID  XORIJDAGI MADANIY BOYLIKLARNI TADQIQ ETISH MARKAZI DIREKTORI

1. Hindiston Respublikasiga xizmat safari (doklad).

AFTONDIL ERKINOV, FILOLOGIYA FANLARI DOKTORI, O‘zR VM HUZURIDAGI O‘ZBEKISTONGA  OID  XORIJDAGI MADANIY BOYLIKLARNI TADQIQ ETISH MARKAZI YETAKCHI ILMIY XODIMI

1. Dunyoda yagona qo‘lyozma (Alisher Navoiy ixlosmandlari tomonidan tuzilgan yangi devoni topildi);

2. Alisher Navoiy qo‘lyozmalari butunjahon fehresti.

SAIDAKBAR MUHAMMADAMINOV, TARIX FANLARI NOMZODI, O‘zR VM HUZURIDAGI O‘ZBEKISTONGA  OID  XORIJDAGI MADANIY BOYLIKLARNI TADQIQ ETISH MARKAZI KATTA ILMIY XODIMI

1. Сборник Абу Хафс ‘Умар ан-Насафи Матла‘ ан-нуджум ва маджма‘ ал-‘улум как важный источник по изучению учебных пособий в медресе города Самарканда XI-XIII в.

2. О чём говорит cилсила рукописи Шама’ил ан-Наби XV века.