МАРКАЗ ХОДИМЛАРИ МАҚОЛАЛАРИ

РОИҚ БАҲОДИРОВ, ФАЛСАФА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ, ПРОФЕССОР, ЎзР ВМ ҲУЗУРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОНГА  ОИД  ХОРИЖДАГИ МАДАНИЙ БОЙЛИКЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ МАРКАЗИ  ДИРЕКТОРИ

1. Ҳиндистон Республикасига хизмат сафари (доклад).

АФТОНДИЛ ЭРКИНОВ, ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ, ЎзР ВМ ҲУЗУРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОНГА  ОИД  ХОРИЖДАГИ МАДАНИЙ БОЙЛИКЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ МАРКАЗИ  ЕТАКЧИ ИЛМИЙ ХОДИМИ

1. Дунёда ягона қўлёзма (Алишер Навоий ихлосмандлари томонидан тузилган янги девони топилди);

2. Алишер Навоий қўлёзмалари бутунжаҳон феҳрести.

САИДАКБАР МУҲАММАДАМИНОВ, ТАРИХ ФАНЛАРИ НОМЗОДИ, ЎзР ВМ ҲУЗУРИДАГИ ЎЗБEКИСТОНГА  ОИД  ХОРИЖДАГИ МАДАНИЙ БОЙЛИКЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ МАРКАЗИ КАТТА ИЛМИЙ ХОДИМИ

1. Сборник Абу Хафс ‘Умар ан-Насафи Матла‘ ан-нуджум ва маджма‘ ал-‘улум как важный источник по изучению учебных пособий в медресе города Самарканда XI-XIII в.

2. О чём говорит cилсила рукописи Шама’ил ан-Наби XV века.